Beiratkozási Feltételek

Iskolai képességfejlesztő sakkszakkör (2023/24-es tanév)

Az itt olvasható igen részletes feltételek a hosszútávú, minőségi munka miatt szükségesek, hogy 99%-ban az alapfeladatunkra, az oktatásra, a gyerekek fejlesztésére, érdeklődésük és sakkszeretetük fenntartására tudjunk koncentrálni! Az automatizált számlázás, és adminisztráció is ezt a célt igyekszik szolgálni. Esetleges probléma, kérdés, vagy kérés esetén mindig forduljanak bizalommal az oktatóhoz!!!

I. A foglalkozásokat üzemeltetik:

Farkas Ádám egyéni vállalkozó
Sakkedző, FIDE Instructor
Adószám: 66393511-1-29
Székhely: 4027 Debrecen, Szegfű utca 4. 4/15.

valamint:

Farkas Pálné egyéni vállalkozó
Pedagógiai- és családsegítő munkatárs, Gyógypedagógiai segítő munkatárs
Adószám: 59194451-1-29
Székhely: 4027 Debrecen, Szegfű utca 4. 4/15.

II. Foglalkozás típusa:

Iskolai képességfejlesztő sakkszakkör

III. Foglalkozás ütemezése, ideje, helye:

Heti 1*45 perc, fix időpontban, heti rendszerességgel.
A foglalkozás ideje és helye az intézményben meghirdetett szórólapon és/vagy plakáton kerül ismertetésre.
Az első foglalkozás időpontjáról az iskolában kapnak felvilágosítást (plakát, szórólap, szülői értekezlet).
Őszi, téli, tavaszi szünidőben, ünnep- és munkaszüneti napokon, „ledolgozós” munkarend áthelyezésekkor a szakkör nem üzemel.
Őszi szünet: 2023. október 28 – 2023. november 5.
Téli szünet: 2023. december 22 – 2024. január 7.
Tavaszi szünet: 2024. március 28 – 2024. április 7.
A szakköri foglalkozások 2024. május 31-ig üzemelnek. A tanév végén (2024. június) előzetesen meghirdetésre kerülő pótórák lehetségesek.

IV. Foglalkozás díja:

7.200 Ft/fő/hó
A térítési díj átalánydíj. A kiszámlázott ár meghatározásakor az 1-2 alkalmas hónapokat 0,5 hónapnak, a 3-5 alkalmas hónapokat 1 hónapnak számoljuk.

A tanév során 4-szer számlázunk:

  • 1. számla: 2023. szeptember-október – a beiratkozási határidőt követő 1-2 napon belül kiküldött e-számla ellenében 3 napon belül, átutalással fizetendő. (Az októberben kezdődő szakkörök esetében értelemszerűen csak 1 hónap kerül kiszámlázásra.)
  • 2. számla: 2023. november-december – 2023. november 2-án kiküldött e-számla ellenében 3 napon belül, átutalással fizetendő.
  • 3. számla: 2024. január-február – 2024. január 2-án kiküldött e-számla ellenében 3 napon belül, átutalással fizetendő.
  • 4. számla: 2024. márciusától a szakköri időszak végéig – 2024. március 1-jén kiküldött e-számla ellenében 3 napon belül, átutalással fizetendő.

A gyermek hiányzása, távolmaradása, betegsége, karanténba kerülése esetén az üzemeltetőnek nem áll módjában pénzvisszatérítést biztosítani, továbbá a hiányzás jóváírása, pótlása sem lehetséges.

(A magas vállalkozói és üzemeltetési költségek melletti kedvező árainkat kizárólag az átalánydíjas rendszerrel és az összevont fizetési periódusokkal tudjuk biztosítani. Kérjük, ezt mindenki tartsa tiszteletben!)

A benzinárak jelentős emelkedése, vagy az adórendszer szolgáltatásunkat negatívan érintő változtatása esetén, az üzemeltető fenntartja az árváltoztatás jogát. Árat, kizárólag a soron következő fizetési periódus vonatkozásában lehet változtatni. Az esetleges árváltozásról a szülőket a lemondási határidő előtt minimum 7 nappal e-mailben értesítjük.

V. Fizetés menete:

Átutalással történik, az e-számla elektronikus levelezési címre történő beérkezését követően. A számlalevélben lehetőség nyílik az e-számla letöltésére. Átulaláskor a megjegyzés rovatba mindig tüntessék fel az aktuális számla pontos sorszámát! Ennek hiányában nem tudjuk garantálni a befizetés automatikus lekönyvelését. A tandíj befizetése 4 részletben történik:

  • 1. számla: 2023. szeptember-október – a beiratkozási határidőt követő 1-2 napon belül kiküldött e-számla ellenében 3 napon belül, átutalással fizetendő. (Az októberben kezdődő szakkörök esetében értelemszerűen csak 1 hónap kerül kiszámlázásra.)
  • 2. számla: 2023. november-december – 2023. november 2-án kiküldött e-számla ellenében 3 napon belül átutalással fizetendő.
  • 3. számla: 2024. január-február – 2024. január 2-án kiküldött e-számla ellenében 3 napon belül átutalással fizetendő.
  • 4. számla: 2024. márciusától a szakköri időszak végéig – 2024. március 1-jén kiküldött e-számla ellenében 3 napon belül, átutalással fizetendő.

A szakköri díj befizetése előzetesen esedékes. A számlák kiegyenlítésének határideje 3 nap. Fizetési késedelem esetén az üzemeltető 3 db automatikus fizetési emlékeztetőt küld a számla fizetési határideje utáni első, harmadik és ötödik napon. Amennyiben a fizetési késedelem ideje a számla fizetési határideje utáni 7. napba kerül, onnantól gyermeke a számla kiegyenlítéséig nem látogathatja a foglalkozásokat. Kérem, vegye figyelembe, hogy a befizetési határidő után a befizetés lekönyvelése 2-3 munkanap is lehet. A nem teljesítés kizárást vonhat maga után. A be nem fizetett összeget az üzemeltető követelésként tartja nyilván.

VI. Szakköri regisztráció

A https://farkassakk.hu/suli weboldalon történik az oldal alján található jelentkezési lap kitöltésével és elküldésével.
A jelentkezés elküldése fizetési kötelezettséget von maga után.
A jelentkezési határidőn túli regisztráció, vagy ki-, majd visszairatkozás esetén 3.000 Ft adminisztrációs díjat (beiratkozási díj) számítunk fel.
A csoportok feltöltése jelentkezési sorrendben történik. (Javasoljuk a jelentkezési lap mielőbbi elküldését!)

VII. Lemondás

Minden, lemondási határidőig le nem lemondott időszak (fizetési részlet szerint) díjköteles. Lemondás esetén pénzvisszatérítésre nincs lehetőség, így mindig a soron következő részletfizetési időszak előtti hónapra időzítse a lemondást!

2023. november 1. utáni időszakot kizárólag 2023. október 31-ig lehet lemondani.
2024. január 1. utáni időszakot kizárólag 2023. december 31-ig lehet lemondani.
2024. március 1. utáni időszakot kizárólag 2024. február 29-ig lehet lemondani.

Amennyiben az aktuális időszakra érvényes lemondási határidőt elmulasztotta, úgy az adott időszak vonatkozásában fizetési kötelezettség terheli. Pedagógiai és üzemeltetési szempontokat figyelembe véve szeptemberi és októberi hónap lemondására nem biztosítok lehetőséget. 
A lemondásokat a rendszerünk iktatja, így kizárólag az alábbi felületen van lehetőség a szakkör lemondására:

https://farkassakk.hu/kiiratkozas-suli/

A lemondó felületen lehetősége van jelezni, hogy gyermeke azonnal, vagy a kifizetett (vagy adott esetben kifizetendő) időszak lejárta után kívánja abbahagyni a foglalkozások látogatását.

VIII. Egyéb feltételek:

 1. A foglalkozások oktatója kizárólag a tanóra időtartama alatt vállal felelősséget a gyermekekért. A foglalkozások után gyermekfelügyelet nem üzemel. A foglalkozás helyszínéül szolgáló oktatási intézménnyel történő előzetes egyeztetés esetén az oktató vállalhatja az intézményben tanuló gyermekek iskolai ügyeletből/osztálytermekből való átvételét és átadását, amennyiben a foglalkozásokra bérbe adott terem és az ügyelet/osztályterem egy épületben kap helyet. A 16 óra után kezdődő szakkörök esetében a gyermek átadása mindig a szülők/nagyszülők számára történik az iskola bejárata előtt. Kérjük gyermekeikért időben érkezzenek. A késés figyelmeztetést, majd kizárást vonhat maga után. A 16 óra utáni foglalkozások vonatkozásában az öt percet meghaladó késés esetén nem vállalunk felelősséget az át nem vett gyermekekért. (Az oktató városszerte tart tanórákat, edzéseket és időpontra kell odaérnie a következő foglalkozásra.) 
 2. A sakkoktató a gyerekekről a foglalkozás elején jelenléti ívet vezet.
 3. Az üzemeltető fenntartja magának azt a jogot, hogy az oktató ideiglenes hiányzása esetén helyettesítő pedagógust/edzőt alkalmazzon, pótfoglalkozást hirdessen meg, vagy amennyiben ez nem lehetséges a tananyagot digitális formában juttassa el a szakkör résztvevőinek.
 4. Az oktató esetleges távolmaradásáról minden esetben tájékoztatja az iskolát, amennyiben nem áll fenn az akadályoztatás körülménye.
 5. Az alábbi esetekben az üzemeltető fenntartja magának azt a jogot, hogy ideiglenesen, kizárólag a kifizetett részletfizetési időszak végéig digitális oktatásra térjen át videós lecke és pdf tananyag formájában:
  5.1. A szakkör helyszíneként szolgáló oktatási intézmény vezetője, vagy üzemeltetője nem teszi lehetővé a tanterem további bérlését/használatát.
  5.2. Pandémiás helyzet következtében hozott korlátozó rendelkezések miatt.
  5.3. Megnövekedett rezsiárak miatti intézménybezárás esetén.
  5.4. Egyéb vis major esetén.
 6. A szakkör idejére szervezett ideiglenes programok (pl. bábszínház, színház, kirándulás, mikulásbuli stb.) miatti hiányzásokért a szakkör üzemeltetője alapesetben nem tud kompenzációt nyújtani, de amennyiben az intézményvezetés előzetesen, legalább 3 munkanappal a foglalkozás előtt értesít, úgy helyettesítő időpont kijelölésére törekszünk. Az iskola által esetlegesen meghirdetett nevelésmentes napok, rövidített napok alapesetben nem befolyásolják a szakkör megtartását. (Ilyenkor a gyerekeket vissza lehet hozni a foglalkozásra, vagy amennyiben az iskola biztosít ügyeletet, lehet kérni a szolgáltatást.)
 7. Amennyiben a szakkör létszáma 12 fő alá csökken, az üzemeltető jogosult alternatív sakk-szakköri lehetőséget, vagy 12 fő befizetésével egyenértékű új árat felajánlani. Ennek elutasítása esetén az üzemeltető jogosult a szolgáltatást beszüntetni.
 8. Amennyiben gyermeke iskolájában a sakkszakkör üzemeltetője, valamint a Bajnok Sakkiskola Sportegyesületben tagsággal rendelkező edzők több szakköri időpontot is meghirdettek, de valamelyik csoport létszáma induláskor, vagy év közben nem éri el a minimális 12 főt, úgy az üzemeltetőnek jogában áll csoportokat összevonni.
 9. Amennyiben az üzemeltető által meghirdetett szakkör létszáma meghaladja a bérelt tanterem befogadó kapacitását, vagy szakmai szempotok alapján indokolt a csoportbontás, úgy az üzemeltetőnek jogában áll a Bajnok Sakkiskola Sportegyesületben tagsági viszonnyal rendelkező sakkedző/sakkoktató bevonására.
 10. A jelentkezés elküldésével a regisztrációt végző törvényes képviselő (jellemzően szülő) hozzájárul, hogy a sakkszakkör üzemeltetői, továbbá a velük szoros együttműködésben álló Bajnok Sakkiskola Sportegyesület e-mailben, hírlevélben, sms-ben vagy telefonon megkereshesse a sakkszakkört érintő információkkal, sakkrendezvényekkel, valamint kiegészítő termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban. Az üzemeltetők személyes adataikat biztonságosan kezelik és tárolják. Amennyiben az iskolai sakkélet lebonyolításában az üzemeltetővel további Bajnok Sakkiskolás sakkedző/sakkoktató működik közre, úgy a kapcsolattartási és számlázási adatok adatbázisát az üzemeltető megoszthatja a társult sakkedzővel/sakkoktatóval.    
 11. Kapcsolattartás telefonon, valamint elektronikus levelezési címen lehetséges. (Telefonon többnyire délelőtti órákban tudnak elérni.)
  • info@farkassakk.hu
  • +36/30/438-0553

Kelt: Debrecen, 2023.08.31.