Beiratkozási Feltételek

Iskolai képességfejlesztő sakkszakkör

I. A foglalkozásokat üzemelteti:

Farkas Ádám egyéni vállalkozó
Sakkedző, FIDE Instructor
Adószám: 66393511-1-29

II. Foglalkozás típusa:

Iskolai képességfejlesztő sakkszakkör

III. Foglalkozás ütemezése, ideje, helye:

Heti 1*45 perc.
A foglalkozás ideje és helye az intézményben meghirdetett szórólapon és plakáton kerül ismertetésre.
Az első foglalkozás időpontjáról és a tanfolyam hosszáról az iskolában kapnak felvilágosítást (plakát, szórólap, szülői értekezlet).
Őszi, téli, tavaszi szünidőben és munkaszüneti napokon a szakkör nem üzemel.
Egy hónapban rendelkezésre álló foglalkozások száma: 3-5 (átlag: 4).

IV. Foglalkozás alapdíja:

5.000 Ft/fő/hó
A térítési díj átalánydíj, nem függ az adott hónapban rendelkezésre álló alkalmak számától.
A gyermek hiányzása esetén az üzemeltetőnek nem áll módjában pénzvisszatérítést biztosítani, továbbá a hiányzás jóváírása sem lehetséges. 

V. Fizetés menete:

Átutalással történik, az e-számla/díjbekérő elektronikus levelezési címre történő beérkezését követően. A tandíj befizetése előzetesen esedékes. A díjfizetés határideje a tárgyhó első napja. A késedelmes fizetés felszólítást vonhat maga után. A nem teljesítés kizárást vonhat maga után. A be nem fizetett összeget az üzemeltető követelésként tartja nyilván.

A szeptember 3. hetében induló foglalkozások esetén a szeptember-október (1,5 hónap) díja egyszerre kerül kiszámlázásra, melynek befizetése 2021. szeptember 15-ig esedékes. Továbbá a június 2. hetében végződő foglalkozások esetén a május-június (1,5 hónap) díja egyszerre kerül kiszámlázásra, melynek befizetése 2022. május 1-jéig esedékes.

VI. Lemondás

Minden megkezdett hónap díjköteles, lemondás kizárólag e-mailben lehetséges, a tárgyhót megelőző hónap 25. napjáig. Megkezdett hónap lemondására nincs lehetőség. Szeptemberi és októberi hónapot nem lehet lemondani.

VII. Egyéb feltételek:

 1. A foglalkozások oktatója kizárólag a tanóra időtartama alatt vállal felelősséget a gyermekekért. A foglalkozások után gyermekfelügyelet nem üzemel. A foglalkozás helyszínéül szolgáló oktatási intézménnyel történő előzetes egyeztetés esetén az oktató vállalhatja az intézményben tanuló gyermekek iskolai ügyeletből/osztálytermekből való átvételét és átadását, amennyiben a foglalkozásokra bérbe adott terem és az ügyelet egy épületben kap helyet. A 16 óra után kezdődő szakkörök esetében a gyermek átadása mindig a szülők/nagyszülők számára történik az iskola bejárata előtt.
 2. A sakkoktató a gyerekekről a foglalkozás elején jelenléti ívet vezet.
 3. Az üzemeltető fenntartja magának azt a jogot, hogy az oktató ideiglenes hiányzása esetén helyettesítő pedagógust/edzőt alkalmazzon, vagy amennyiben ez nem lehetséges a tananyagot digitális formában juttassa el a szakkör résztvevőinek.
 4. Az oktató esetleges távolmaradásáról minden esetben tájékoztatja az iskolát.
 5. Az alábbi esetekben az üzemeltető fenntartja magának azt a jogot, hogy ideiglenesen átszervezze foglalkozásait egy iskolán kívüli alternatív helyszínre, vagy digitális oktatásra térjen át videós lecke és pdf tananyag formájában (ilyenkor a Szülő korlátozás nélkül lemondhatja a hátralévő szolgáltatást):
  5.1. Az szakkör helyszíneként szolgáló oktatási intézmény vezetője, vagy üzemeltetője nem teszi lehetővé a tanterem további bérlését.
  5.2. Pandémiás helyzet miatt elrendelt „tantermen kívüli, digitális munkarend” időszaka alatt.
  5.3. Egyéb vis major esetén.
 6. A koronavírus helyzetre való tekintettel a szakkört kizárólag a vírus tüneteit nem hordozó, egészséges gyermek látogathatja.
 7. Amennyiben a szakkör létszáma 8 fő alá csökken az üzemeltető jogosult alternatív sakk-szakköri lehetőséget felajánlani. Ennek elutasítása esetén az üzemeltető jogosult a szolgáltatást beszüntetni.
 8. A jelentkezés elküldésével a regisztrációt végző törvényes képviselő hozzájárul, hogy a sakkszakkör üzemeltetője, továbbá a vele szoros együttműködésben álló Bajnok Sakkiskola Sportegyesület e-mailben, hírlevélben, sms-ben vagy telefonon megkereshesse Önt a sakkszakkört érintő információkkal, sakkrendszvényekkel, valamint kiegészítő termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban. 
 9. Kapcsolattartás az üzemeltetővel telefonon (munkanapokon 9-15 óráig), valamint elektronikus levelezési címen lehetséges.
  • info@farkassakk.hu
  • +36/30/438-0553

Kelt: Debrecen, 2021.08.28.