Beiratkozási Feltételek

Óvodai képességfejlesztő sakkszakkör (2023/24-es nevelési év)

Az itt olvasható igen részletes feltételek a hosszútávú, minőségi munka miatt szükségesek, hogy 99%-ban az alapfeladatunkra, az oktatásra, a gyerekek fejlesztésére, érdeklődésük és sakkszeretetük fenntartására tudjunk koncentrálni! Az automatizált számlázás, és adminisztráció is ezt a célt igyekszik szolgálni. Esetleges probléma, kérdés, vagy kérés esetén mindig forduljanak bizalommal az oktatóhoz!!!

I. A foglalkozásokat üzemelteti:

Farkas Ádám egyéni vállalkozó
Sakkedző, FIDE Instructor
Adószám: 66393511-1-29
Székhely: 4027 Debrecen, Szegfű utca 4. 4/15.

valamint:

Farkas Pálné egyéni vállalkozó
Pedagógiai- és családsegítő munkatárs, Gyógypedagógiai segítő munkatárs
Adószám: 59194451-1-29
Székhely: 4027 Debrecen, Szegfű utca 4. 4/15.

II. Foglalkozás típusa:

Óvodai képességfejlesztő sakkszakkör

III. Foglalkozás ütemezése, ideje, helye:

Heti 1*30 perc.
A foglalkozás ideje és helye az intézményben meghirdetett szórólapon és/vagy plakáton kerül ismertetésre.
Az első foglalkozás időpontjáról és a tanfolyam hosszáról az óvodában kapnak felvilágosítást (plakát, szórólap, szülői értekezlet).
Őszi, téli, tavaszi szünidőben (az iskolai tanév rendje szerint) és munkaszüneti napokon a szakkör nem üzemel.
Őszi szünet: 2023. október 28 – 2023. november 5.
Téli szünet: 2023. december 22 – 2024. január 7.
Tavaszi szünet: 2024. március 28 – 2024. április 7.
Egyéb sakkoktatásmentes napok lehetnek: 2023. december 18-20. (Óvodánként eltérő, hogy december hónapban meddig tartható a foglalkozás. Az óvodával történő megállapodásnak megfelelően kerül kiállításra a decemberi hónapot magába foglaló számla összege.)
A szakköri foglalkozások legkésőbb 2023. május 31-ig üzemelnek.

IV. Foglalkozás díja:

6.600 Ft/fő/hó
A térítési díj átalánydíj. A kiszámlázott ár meghatározásakor a 2 alkalmas hónapokat 0,5 hónapnak, a 3-5 alkalmas hónapokat 1 hónapnak számoljuk.

A tanév során 3-szor számlázunk:

  • 1. számla: október-december (2,5-3 hónap)
   Az e-számlát a beiratkozást követően, legkésőbb a beiratkozási határidőt követő 1-2 napon belül küldjük.
  • 2. számla: január-február (2 hónap);
   Az e-számlát 2024. január 2-án küldjük. 
  • 3. számla: márciustól a tanfolyam végéig
   Az e-számlát 2024. március 1-jén küldjük.

A gyermek hiányzása, távolmaradása, betegsége, karanténba kerülése esetén az üzemeltetőnek nem áll módjában pénzvisszatérítést biztosítani, továbbá a hiányzás jóváírása, pótlása sem lehetséges.

(A magas vállalkozói és üzemeltetési költségek melletti kedvező árainkat kizárólag az átalánydíjas rendszerrel és az összevont fizetési periódusokkal tudjuk biztosítani. Kérjük, ezt mindenki tartsa tiszteletben!)

A benzinárak jelentős emelkedése, vagy az adórendszer szolgáltatásunkat negatívan érintő változtatása esetén, az üzemeltető fenntartja az árváltoztatás jogát. Árat, kizárólag a soron következő fizetési periódus vonatkozásában lehet változtatni. Az esetleges árváltozásról a szülőket a lemondási határidő előtt minimum 7 nappal e-mailben értesítjük.

V. Fizetés menete:

Átutalással történik, az e-számla elektronikus levelezési címre történő beérkezését követően. Az éves szakköri díj befizetése 3 részletben történik:

  • 1. számla: október-december (2,5-3 hónap)
   Az e-számlát a beiratkozást követően, legkésőbb a beiratkozási határidőt követő 1-2 napon belül küldjük.
  • 2. számla: január-február (2 hónap);
   Az e-számlát 2024. január 2-án küldjük. 
  • 3. számla: márciustól a tanfolyam végéig
   Az e-számlát 2024. március 1-jén küldjük.

A szakköri díj befizetése előzetesen esedékes. A számlák kiegyenlítésének határideje 3 nap. Fizetési késedelem esetén az üzemeltető 3 db fizetési emlékeztetőt küld a számla fizetési határideje utáni első, harmadik és ötödik napon. Amennyiben a fizetési késedelem ideje a számla fizetési határideje utáni 7. napba kerül, onnantól gyermeke a számla kiegyenlítéséig nem látogathatja a foglalkozásokat. Kérem, vegye figyelembe, hogy a befizetési határidő után a befizetés lekönyvelése 2-3 munkanap is lehet. A nem teljesítés kizárást vonhat maga után. A be nem fizetett összeget az üzemeltető követelésként tartja nyilván.

VI. Szakköri regisztráció

https://farkassakk.hu/ovi weboldalon történik az oldal alján található jelentkezési lap kitöltésével és elküldésével.
A jelentkezés elküldése fizetési kötelezettséget von maga után.
A jelentkezési határidőn túli regisztráció, vagy ki-, majd visszairatkozás esetén 3.000 Ft adminisztrációs díjat (beiratkozási díj) számítunk fel.
A csoportok feltöltése jelentkezési sorrendben történik. (Javasoljuk a jelentkezési lap mielőbbi elküldését!)

VII. Lemondás

Minden, lemondási határidőig le nem lemondott időszak (fizetési részlet szerint) díjköteles. Lemondás esetén pénzvisszatérítésre nincs lehetőség, így mindig a soron következő részletfizetési időszak előtti hónapra időzítse a lemondást!

2024. január 1. utáni időszakot kizárólag 2023. december 31-ig lehet lemondani.
2024. március 1. utáni időszakot kizárólag 2024. február 29-ig lehet lemondani.

Pedagógiai és üzemeltetési szempontokat figyelembe véve a téli szünidőig nem biztosítunk lehetőséget a szakkör lemondására.
A lemondásokat a rendszerünk iktatja, így kizárólag az alábbi felületen van lehetőség a szakkör lemondására:

https://farkassakk.hu/kiiratkozas-ovi/

A lemondó felületen lehetősége van jelezni, hogy gyermeke azonnal, vagy a kifizetett (vagy adott esetben kifizetendő) időszak lejárta után kívánja abbahagyni a foglalkozások látogatását.

VIII. Egyéb feltételek:

 1. A foglalkozások oktatója kizárólag a foglalkozás időtartama alatt vállal felelősséget a gyermekekért. A sakkoktató a gyermekeket a csoportszobákból gyűjti össze és a foglalkozások végeztével oda viszi őket vissza.
 2. A sakkoktató a gyerekekről a foglalkozás elején jelenléti ívet vezet.
 3. Az üzemeltető fenntartja magának azt a jogot, hogy az oktató ideiglenes hiányzása esetén helyettesítő pedagógust/edzőt alkalmazzon, vagy pótfoglalkozást hirdessen meg.
 4. Az oktató esetleges távolmaradásáról minden esetben tájékoztatja az óvoda vezetőségét (amennyiben nem áll fenn az akadályoztatás körülménye) és pótfoglalkozást egyeztet.
 5. Az alábbi esetekben az üzemeltető fenntartja magának azt a jogot, hogy ideiglenesen, kizárólag a kifizetett részletfizetési időszak végéig digitális oktatásra térjen át videós lecke és pdf foglalkoztató leckék formájában:
  5.1. A szakkör helyszíneként szolgáló nevelési intézmény vezetője, vagy üzemeltetője nem teszi lehetővé a helyiség további bérlését/használatát.
  5.2. Pandémiás helyzet következtében hozott korlátozó rendelkezések miatt.
  5.3. Megnövekedett rezsiárak miatti intézménybezárás esetén.
  5.4. Egyéb vis major esetén.
 6. A szakkör idejére szervezett ideiglenes programok (pl. bábszínház, színház, kirándulás, mikulásbuli stb.) miatti hiányzásokért a szakkör üzemeltetője alapesetben nem tud kompenzációt nyújtani, de amennyiben az intézményvezetés előzetesen, legalább 1 nappal a foglalkozás előtt értesít, úgy helyettesítő időpont kijelölésére törekszünk. 
 7. Amennyiben a szakkör létszáma 12 fő alá csökken, az üzemeltető jogosult alternatív sakk-szakköri lehetőséget, vagy 12 fő befizetésével egyenértékű új árat felajánlani. Ennek elutasítása esetén az üzemeltető jogosult a szolgáltatást beszüntetni.
 8. A jelentkezés elküldésével a regisztrációt végző törvényes képviselő (jellemzően szülő) hozzájárul, hogy a sakkszakkör üzemeltetői, továbbá a velük szoros együttműködésben álló Bajnok Sakkiskola Sportegyesület e-mailben, hírlevélben, sms-ben vagy telefonon megkereshesse a sakkszakkört érintő információkkal, sakkrendezvényekkel, valamint kiegészítő termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban. 
 9. Kapcsolattartás telefonon, valamint elektronikus levelezési címen lehetséges. (Telefonon többnyire délelőtti órákban tudnak elérni.)
  • info@farkassakk.hu
  • +36/30/438-0553

Kelt: Debrecen, 2023.08.31.